thumbnail

Tin tuyển dụng(05/11/09)

Giới thiệu công ty:Công ty Đại Xuân hoạt động chính trong lĩnh vực Xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế và xây dựng website, CNTT. Do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển 02 NV thiết kế website với yêu cầu cụ thê như sau: 

thumbnail

Tin tuyển dụng(06/11/09)

Giới thiệu công ty:Công ty Đại Xuân hoạt động chính trong lĩnh vực Xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế và xây dựng website, CNTT. Do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển 02 lập trình viên Flash với yêu cầu cụ thê như sau:

thumbnail

Tin tuyển dụng(05/11/09)

Giới thiệu công ty:Công ty Đại Xuân hoạt động chính trong lĩnh vực Xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế và xây dựng website, CNTT. Do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển 02 NV thiết kế website với yêu cầu cụ thê như sau: 

thumbnail

Tin tuyển dụng(06/11/09)

Giới thiệu công ty:Công ty Đại Xuân hoạt động chính trong lĩnh vực Xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế và xây dựng website, CNTT. Do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển 02 lập trình viên Flash với yêu cầu cụ thê như sau:

thumbnail

Tin tuyển dụng(03/11/09)

Công ty cổ phẩn ICEL Tư  vấn và đào tạo (ICEL Consantcy & e-learning JSc.,) là  nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính – kế  toán, kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp,… nhằm giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và thành công trong việc thay đổi môi trường kinh doanh. Với phương châm “ideas for business”, ICEL hướng tới phát triển một đội ngũ nhân viên năng động và sáng tạo, kết hợp với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến và hệ thống chuyên gia tư vấn hàng đầu để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

thumbnail

Tin tuyển dụng(03/11/09)

Công ty cổ phẩn ICEL Tư  vấn và đào tạo (ICEL Consantcy & e-learning JSc.,) là  nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính – kế  toán, kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp,… nhằm giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và thành công trong việc thay đổi môi trường kinh doanh. Với phương châm “ideas for business”, ICEL hướng tới phát triển một đội ngũ nhân viên năng động và sáng tạo, kết hợp với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến và hệ thống chuyên gia tư vấn hàng đầu để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

thumbnail

Tin tuyển dụng(17/10/09)

 Công ty cổ phần  Đầu tư và phát triển đào tạo EDUTOP64 hiện  đang hợp tác với Viện Đại học Mở Hà Nội phát triển chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA.

thumbnail

Tin tuyển dụng(16/10/09)

 Công ty cổ phần  Đầu tư và phát triển đào tạo EDUTOP64 hiện  đang hợp tác với Viện Đại học Mở Hà Nội phát triển chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA.

[banner id="2"]