thumbnail

Tin Tuyển dụng (24/03/2010)

 Công ty TNHH Quảng cáo và Phát triển Nghệ thuật Song Hy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Quảng cáo, Truyền thông tiếp thị và Phát triển thương hiệu, chuyên cung cấp dịch vụ toàn diện về nghiên cứu-phát triển sản phẩm mới và thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu, quảng bá sản phẩm.  

thumbnail

Tin Tuyển dụng (24/03/2010)

 Công ty TNHH Quảng cáo và Phát triển Nghệ thuật Song Hy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Quảng cáo, Truyền thông tiếp thị và Phát triển thương hiệu, chuyên cung cấp dịch vụ toàn diện về nghiên cứu-phát triển sản phẩm mới và thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu, quảng bá sản phẩm.  

thumbnail

Tin tuyển dụng (26/02/2010)

 Công ty  Richard Moore Associates ( www. RoomreA.com ), một công ty thiết kế sáng tạo 100% vốn nước ngoài chuyên về lĩnh vực phát triển thương hiệu và xây dựng hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu hiện cần tuyển họa sĩ Thiết kế đồ họa có kinh nghiệm và tài năng, có khả năng phát triển lên vị trí quản lý. 

thumbnail

Tin tuyển dụng (26/02/2010)

 Công ty  Richard Moore Associates ( www. RoomreA.com ), một công ty thiết kế sáng tạo 100% vốn nước ngoài chuyên về lĩnh vực phát triển thương hiệu và xây dựng hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu hiện cần tuyển họa sĩ Thiết kế đồ họa có kinh nghiệm và tài năng, có khả năng phát triển lên vị trí quản lý. 

[banner id="2"]