Tin tuyển dụng

Chọn nghề chính là chọn cho tương lai

Tìm hiểu thế nào?

 – Tìm hiểu về lĩnh vực mà bạn muốn làm việc để biết được con đường sự nghiệp mà nó mang lại ra sao.

 – Tìm hiểu về những lĩnh vực mà bạn quan tâm để biết được bạn cần nhải có những kỹ năng, kinh nghiêm và  học vấn thế nào cho phù hợp. Biết được có những Công ty nào hoạt động trong lĩnh vực bạn quan tâm và họ có thể mang lại gì cho ban.

 – Suy nghĩ về những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của bạn và cách thức để bạn có thể đạt được chúng. Để có được thông rin về lĩnh vực bạn quan tâm, bạn có thể lấy thông tin trực tiếp từ những Công ty, tổ chức, tìm trên Internet, báo chí, từ những người thân quen…

Không ngừng tìm hiểu

Việc tìm hiểu thông tin về một lĩnh vực, ngành nghề nào đó là một việc quan trọng và cần tiến hành thường xuyên. Cho dù bạn đã có được một công việc thì bạn không nên ngừng việc tích luỹ kiến thức, thông tin về lĩnh vực bạn vẫn quan tâm. Việc tìm hiểu không ngừng này thường bao gồm:

– Luôn cập nhật những thay đổi trong lĩnh vực, ngành nghề.

– Nắm được vị trí của nhà tuyển dụng trên thị trường.

– Tích luỹ được những kiến thức về các sự kiện hiện thời liên quan đến nhà tuyển dụng cũng như lĩnh vực, ngành nghề.

– Nhận thức được những cơ hội đang đến.

Trong thế giới ngày nay, việc chuyển đổi nghề nghiệp ít nhất một lần trong sự nghiệp là điều rất phổ biến. Dĩ nhiên, quá trình này đòi hỏi việc nghiên cứu thường xuyên để biết được lúc nào cần thay đổi cũng như nhận thức được những cơ hội thay đổi sẽ đến.

 

Vân Anh (Theo Tạp chí Khám phá)0919550182