Tin Tức

Thông báo gia hạn “Giờ SỐC”

        Nhằm mục đích tạo cơ hội tốt hơn cho các bạn học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu được tham gia chương trình ưu đãi này trong tháng 5/2010.
Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Hanoi-Arena chính thức thông báo việc gia hạn thời gian chương trình ưu đãi “Giờ SỐC”

Thời gian gia hạn:         Đến hết ngày 9/05/2010
Đối tượng tham gia:     Học sinh,

Thông tin chi tiết chương trình xin xem tại đây
 
Những vấn đề khác liên quan tới chương trình này xin liên hệ tới phòng Tư Vấn thông qua số điện thoại: (04) 3623 1166 hoặc qua email: arena@indochinapro.com


0919550182