Tin Tức

Poster của tháng 4

 

1. Tác phẩm Bay cao cùng màu xanh; Tác giả: Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

 

2. Tác phẩm Làm đẹp cho trái đất; Tác giả: Trần Hải Nam

 

 

 

3. Tác phẩm Rác đang đốt cháy trái đất; Tác giả: Phùng Thanh Nam

 

 

 

 

4. Tác phẩm Hiểm họa rác thải; Tác giả: Lê Thị Diệu Ly

 

 

 

 

5. Tác phẩm Ý Thức tạo nên khác biệt; Tác giả: Cao Xuân Việt Khương

 

 

 6. Tác phẩm Chung tay vì màu xanh trái đất; Tác giả: Nguyễn Hữu Đại Phong

 

 

7. Tác phẩm Vì một màu xanh môi trường; Tác giả: Lê Thị Diệu Ly

 

 

 

 

 

 


0919550182