thumbnail

Lại một chiến thắng kép

Tháng 4 chứng kiến sự lên ngôi của  tác giả nữ, cuộc rượt đuổi sát sạt giữa các thứ hạng, ngôi vị quán quân và á quân chỉ hơn nhau 1 phiếu bình chọn duy nhất.