Tin Tức

Mẫu poster đẹp dành cho người thiết kế

 
Thiết kế poster luôn  tạo được cảm hứng lớn cho những nhà thiết kế, sở dĩ như vậy là do chỉ trong một kích thước nào đó mà bạn có thể thể hiện tính sáng tạo và trí tưởng tượng vô biên của mình để tạo ra được những sản phẩm như ý muốn.

 

Trong bài hôm nay, xin gửi tới các bạn một số mẫu thiết kế poster bao gồm những mẫu thiết kế poster  thông thường và poster cho phim để các bạn tham khảo, phục vụ cho quá trình học và hình thành ý  tưởng sáng tạo của các bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C ( Nguồn: Smashingapps.com)


0919550182