Tin Tức

Lại một chiến thắng kép

Tác phẩm đã giành được nhiều sự ủng hộ nhất trong tháng 4 là :”Save the Earth” của nữ tác giả BùiThủy Tiên đến từ thành phố Hồ Chí Minh với số phiếu bầu là 1963 đồng thời cũng là tác giả có tác phẩm đạt tỉ lệ rating cao nhất: 9,2. Danh hiệu á quân tháng 4 là của một tác giả quen thuộc: bạn Trần Hải Nam – tác phẩm “Cùng làm đẹp cho trái đất” với số phiếu bầu 1962.
 
Xin chúc mừng bạn Bùi Thủy Tiên và mời các bạn thưởng thức lại hai tác phẩm này:
 

 
 

 


0919550182