Tin Tức

Khai giảng lớp miễn phí Photoshop Sáng thứ 7

 

Các bạn đã đăng ký học lớp Photoshop miễn phí Sáng thứ 7 (09h30 – 11h30) hàng tuần  trong tháng 7/2010 chú ý theo dõi danh sách và lịch khai giảng dưới đây. .

Tên lớp :  PF43H

 

Ngày khai giảng : 17/07/2010

 

Giờ học : 09h30 – 11h30 sáng thứ 7 hàng tuần

 

Danh sách lớp miễn phí Photoshop PF43H

 

 Stt Họ tên
Stt
Họ tên
 1 Bùi Thị Thuý Hà 15 Nguyễn Thị Khuyến
2 Cao Thị Vân 16 Nguyễn Thị Quyền
 3 Đặng Thị Thuý Lan 17 Nguyễn Tiến Đức
4 Đỗ Hồng Nhung 18 Nguyễn Trọng Tuyên
 5 Đỗ Thị Thu Hiền 19 Nguyễn Văn Quyết
6 Hồ Tiến Quang 20 Nguyễn Văn Vịnh
 7 Lê Ngọc Luyện 21 Nguyễn Xuân Tình
8 Lê Thị Minh 22 Ninh Mạnh Tuấn
9 Lê Thu Trà 23 Phạm Thị Nguyệt
 10 Lý Thị Hà 24 Phan Huy Tuấn
 11 Nguyễn Kim Oanh 25 Trần Văn Bảo
 12 Nguyễn Minh Huệ 26 Trương Thị Thương Huyền
 13  Nguyễn Mỹ Linh  27 Tưởng Phi Quân
 14 Nguyễn Thành Long    


0919550182