Tin Tức

Khai giảng lớp miễn phí Photoshop Sáng thứ 7

 

Các bạn đã đăng ký học lớp Photoshop miễn phí Sáng thứ 7 (9h30-11h30) hàng tuần  trong tháng 5/2010 chú ý theo dõi danh sách và lịch khai giảng dưới đây.

 

Tên lớp :  PF38H

 

Ngày khai giảng : 29/05/2010

 

Giờ học :9h30-11h30 Sáng thứ 7 hàng tuần

 

Danh sách lớp miễn phí Photoshop PF38H

 

 Stt Họ tên
Stt
Họ tên
 1 Chu Việt Nga 15 Nguyễn Thị Mai Liên
2 Đặng Đình Mạnh 16 Nguyễn Thị Ngọc Lan
 3 Đào Trung Thành 17 Nguyễn Thị Oanh
4 Đỗ Ngọc Tài 18 Nguyễn Văn Ngọ
 5 Đỗ Thị Bích Phượng 19 Nguyễn Văn Trang
6 Đỗ Thị Hoa 20 Nguyễn Xuân Trường
 7 Đỗ Tiến Lập 21 Phạm Ngọc Trường
8 Nguyễn Đức Quân 22 Phạm Văn Phong
9 Nguyễn Kim Chi 23 Phan Thanh Lĩnh
 10 Nguyễn Mạnh Hào 24 Trần Hải Như
 11 Nguyễn Mạnh Tuấn 25 Trần Thị Hằng
 12 Nguyễn Ngọc Phượng 26 Trần Thị Thanh
 13 Nguyễn Tài Viên 27 Ứng Mạnh Thế
 14 Nguyễn Thị Mai Anh 28 Vũ Thị Chinh


0919550182