Tin Tức

Khai giảng lớp miễn phí Photoshop sáng thứ 4

 

Các bạn đã đăng ký học lớp Photoshop miễn phí sáng thứ 4 (09h30 – 11h30) hàng tuần trong tháng 12 chú ý theo dõi danh sách và lịch khai giảng dưới đây.

 

Tên lớp : PF25H

 

Ngày khai giảng :09/12/2009

 

Giờ học :09h30 – 1130 sáng thứ 4

 

Danh sách lớp miễn phí Photoshop PF25H

 

 Stt Họ tên
Stt
Họ tên
 1 Bùi Quyết Thành 44 Nguyễn Thị Hoài
 2 Bùi Thị Thu Giang 45 Nguyễn Thị Minh Tâm
 3 Bùi Thu Hà 46 Nguyễn Thị Thu Hằng
 4 Cao Quốc Hưng 47 Nguyễn Thị Thu Mai
 5 Đặng Văn Kiên 48 Nguyễn Thị Thu Phương
 6 Đào Thị Ngọc Linh 49 Nguyễn Thị Thu Trang
 7 Đinh Mạnh Tuấn 50 Nguyễn Thị Thuỷ
 8 Đinh Văn Dưỡng 51 Nguyễn Thị Thuý Lan
 9 Đỗ Hồng Khôi 52 Nguyễn Thị Tươi
 10 Hà Huy Cường 53 Nguyễn Thị Tuyết Mai
 11 Lê Minh Thuý 54 Nguyễn Thị Vân Anh
 12 Hoàng Lê Thành 55 Nguyễn Thị Vân Anh
 13 Hoàng Thị Phương Hoa 56 Nguyễn Tiến Đạt
 14 Hoàng VănThành 57 Nguyễn Tiến Dũng
 15 Hoàng Việt Đức 58 Nguyễn Tiến Hải
 16 Hứa Hùng Anh  59 Nguyễn Trọng Nhật
 17 Khổng Đức Hùng 60 Nguyễn Tuấn Thịnh
 18 Khuất Thị Thu 61 Nguyễn Tường Lân
 19 Kiều Thị Hà 62 Nguyễn Văn Cảnh
 20 Lê Duy Cường 63 Nguyễn Văn Vọng
 21 Lê Hoàng Dương 64 Nguyễn Viết Thắng
 22 Lê Trường Sơn 65 Phạm Minh Hiếu
 23 Lưu Đình Côn 66 Phạm Thị Phương Thảo
 24 Lưu Đình Đức 67 Phạm Thị Hương
 25 Mai Quý Dũng 68 Phạm Thị Thương
 26 Ngô Trọng Hiếu 69 Phạm Thu Giang
 27 Nguyễn Đình Chiểu 70 Phạm Thu Hà
 28 Nguyễn Đăng Khoa 71 Phạm Thuỳ Dương
 29 Nguyễn Đình Thanh 72 Phạm Thuỳ Linh
 30 Nguyễn Đức Tú 73 Phạm Văn Thịnh
 31 Nguyễn Đức Tùng 74 Phùng Văn Hùng
 32 Nguyễn Hải Hà 75 Thái Minh Hằng
 33 Nguyễn Hoàng Huy 76 Trần Diệu Anh
 34 Nguyễn Hồng Nhung 77 Trần Hoàng Long
 35 Nguyễn Hồng Phúc 78 Trần Minh Quang
 36 Nguyễn Huy Mạnh 79 Trần Thị Hải Yến
 37 Nguyễn Minh Hiển 80 Trần Thị Kim Anh
 38 Nguyễn Ngọc Phú 81 Trần Tuyết Chinh
 39 Nguyễn Ngọc Sướng 82 Trịnh Thị Giang
 40 Nguyễn Quang Tuấn 83 Trịnh Xuân Sự
 41 Nguyễn Thanh Mai 84 Trương Đình Dũng
 42 Nguyễn Thành Ngọc 85 Vũ Thị Tuyết
 43 Vũ Thế Tài  86 Vũ Thị Kim Tuyến
       


0919550182