Tin Tức

Khai giảng lớp miễn phí Photoshop Sáng thứ 4

 

Các bạn đã đăng ký học lớp Photoshop miễn phí Sáng thứ 7 (09h30 – 11h30) hàng tuần  trong tháng 7/2010 chú ý theo dõi danh sách và lịch khai giảng dưới đây. .

Danh sách lớp miễn phí Photoshop PF42H

 

 Stt Họ tên
Stt
Họ tên
 1 Đàm Trung Hiếu 14 Nguyễn Trung Hiếu
2 Đặng Lâm Bích 15 Nguyễn Việt Dũng
 3 Đào Quang Công 16 Phạm Phương Nhung
4 Đinh Thị Hồng Huệ 17 Phạm Thế Hưng
 5 Đinh Thị Xuân Sang 18 Phạm Văn Nam
6 Hà Hoàng Nhất 19 Tạ Quang Hiếu
 7 La Thị Hường 20 Trần Thị Ngọc Lan
8 Lê Đức Hạnh 21 Trịnh Văn Luân
9 Lê Quang Duy 22 Trần Thị Thu Phương
 10 Ngạc Đình Tuấn 23 Vũ Đức Trung
 11 Nguyễn Hồng Đăng 24 Vũ Hùng
 12 Nguyễn Hồng Thắm 25 Vũ Thị Xuân Thu
 13 Nguyễn Phan Tới    


0919550182