Tin Tức

Khai giảng lớp miễn phí Photoshop sáng thứ 4

 

Các bạn đã đăng ký học lớp Photoshop miễn phí sáng thứ 4 (09h30 – 11h30) hàng tuần trong tháng 12 chú ý theo dõi danh sách và lịch khai giảng dưới đây.

 

Tên lớp : PF28H

 

Ngày khai giảng :27/01/2010

 

Giờ học :09h30 – 1130 sáng thứ 4

 

Danh sách lớp miễn phí Photoshop PF28H

 

 Stt Họ tên
Stt
Họ tên
 1 Cao Phương Thảo 34 Nguyễn Thị Huyền
 2 Đặng Thuỳ Dung 35 Nguyễn Thị Mai Quyên
 3 Đặng Việt Hoà 36 Nguyễn Thị Minh
 4 Đào ngọc Thanh 37 Nguyễn Thị Minh Tâm
 5 Đinh Bá Thái 38 Nguyễn Thị Thanh Hải
 6 Đỗ Thế Hậu 39 Nguyễn Thu Phương
 7 Đỗ Thị Cẩm Xuyên 40 Nguyễn Trọng Tuyên
 8 Đỗ Văn Giáp 41 Nguyễn Tuấn Vinh
 9 Hà Văn Nghiệp 42 Nguyễn Văn Hoàng
 10 Hà Văn Thiệu 43 Nguyễn Xuân Văn
 11 Hoàng Quốc Huy 44 Phạm Hải Vân
 12 Hoàng Thị Thanh Loan 45 Phạm Ngọc Cường
 13 Hoàng Thị Thuỳ Oanh 46 Phạm Thị Hải
 14 Kiều Việt Dũng 47 Phạm Văn Độ
 15 Lê Hữu Quân 48 Phạm Văn Tặng
 16 Lê Ngọc Hướng 49 Phạm Văn Tuân
 17 Lê Thị Lan 50 Phạm Viết Giang
 18 Nghiêm Thị Hạnh 51 Phan Thị Hồng
 19 Nghiêm Xuân Hưng 52 Thái Đinh Hoàng
 20 Ngô Văn Huy 53 Thiệu Văn Long
 21 Nguyễn Ngọc Hưng 54 Trần Anh Tuấn
 22 Nguyễn Ngọc Phan 55 Trần Tuấn Anh
 23 Nguyễn Phúc Anh 56 Triệu Văn Kiều
 24 Nguyễn Phương Lâm  57 Trương Thị Hồng Oanh
 25 Nguyễn Quang Khanh  58  Vi Tuấn Anh
 26 Nguyễn Quốc Hải  59  Võ Hoa Mai
 27 Nguyễn Quốc Toản  60  Vũ Thị Chinh
 28 Nguyễn Sơn Tùng  61  Vũ Thị Phương Thuỷ
 29 Nguyễn Thế Toàn  62  Vũ Tiến Hòa
 30 Nguyễn Thị Bảo Trang 63 Mai Đức Mạnh
 31 Nguyễn Thị Bình 64 Hoàng Văn Mến
 32 Nguyễn Thị Duyên    
 33 Nguyễn Thị Hồng Nết    


0919550182