Tin Tức

Khai giảng lớp miễn phí Photoshop chiều thứ 6

 

Các bạn đã đăng ký học lớp Photoshop miễn phí Chiều thứ 6 (14h00-16h00) hàng tuần  trong tháng 6/2010 chú ý theo dõi danh sách và lịch khai giảng dưới đây.

 

Tên lớp :  PF40I

 

Ngày khai giảng : 11/06/2010

 

Giờ học : 14h00-16h00 Chiều thứ 6 hàng tuần

 

Danh sách lớp miễn phí Photoshop PF40I

 

 Stt Họ tên
Stt
Họ tên
 1 Bùi Thị Hương 15 Ngô Thị Ngọc Hà
2 Bùi Thị Phương 16 Nguyễn Hữu Thắng
 3 Đặng Thu Phương 17 Nguyễn Mai Sơn
4 Đinh Văn Trưởng 18 Nguyễn Thế Anh
 5 Đỗ Anh Quí 19 Nguyễn Thị Phương
6 Đỗ Bích Phương 20 Nguyễn Thị Quyên
 7 Đỗ Khắc Thăng 21 Nguyễn Thị Trần Lê
8 Đỗ Thị Huế 22 Nguyễn Tố Uyên
9 Đỗ Thị Huyền Trang 23 Phạm Đăng Thanh Thảo
 10 Hoàng Quân Kha 24 Phạm Tuấn Anh
 11 Hoàng Thị Nam 25 Phan Anh Đức
 12 Hoàng Thu Hằng 26 Trần Thu Hoài
 13 Lê Anh Tuấn 27 Trần Tuấn Anh
 14 Lê Hà Phúc Thọ 28 Vũ Thị Phượng


0919550182