Tin Tức

Khai giảng lớp miễn phí Photoshop chiều thứ 4

 

Các bạn đã đăng ký học lớp Photoshop miễn phí chiều thứ 4(14h00 – 16h00) hàng tuần trong tháng 5/2010 chú ý theo dõi danh sách và lịch khai giảng dưới đây.

 

Tên lớp : PF35I

 

Ngày khai giảng : 05/05/2010

 

Giờ học :14h00 – 16h00 chiều thứ 4 hàng tuần

 

Danh sách lớp miễn phí Photoshop PF35I

 

 Stt Họ tên
Stt
Họ tên
 1 Chu Thanh Hiền 36 Nguyễn Thị Minh Ngọc
2 Chu Thị Tuyết Mai 37 Nguyễn Thị Thuý Hoa
 3 Đặng Thế Quang 38 Nguyễn Thị Thuỳ Linh
4 Đầu Công Thành 39 Nguyễn Trọng Hanh
 5 Đinh Thị Hương 40 Nguyễn Văn Hoạt
 6 Doãn Thị Thanh 41 Nguyễn Văn Hưng
 7 Dương Hữu Phả 42 Nguyễn Văn Trọng
8 Dương Phương Thanh 43 Nguyễn Văn Trường
 9 Dương Thị Liên 44 Phạm Hương Linh
 10 Hà Anh Vũ 45 Phạm Lan Anh
 11 Hà Mạnh Bảo 46 Phạm Thị Hương Thảo
 12 Hà Minh Trường 47 Phạm Thị Lan Anh
 13 Hoàng Thị Thu 48 Phạm Thị Vân
 14 Hoàng Thị Thu Hà 49 Phạm Văn Lâm
 15 Hoàng Văn Đăng 50 Phan Thị Công
 16 Lê Quang Vinh 51 Phan Thị Lê
 17 Lê Thị Bách Diệp 52 Tạ Thị Hương Giang
 18 Lê Thị Tân 53 Trần Bá Phan
 19 Lê Thị Thơ 54 Trần Đại Nghĩa
 20 Lê Thu Hương 55 Trần Mai Trang
21 Lê Tiến Phước 56 Trần Qaung Thiện
 22 Ngô Thị Năm Thơ 57 Trần Thị Hương
 24 Ngô Thị Nụ 58 Trần Thị Thu Hường
 25 Nguyễn Đức Nam 59 Trần Tuấn Anh
 26 Nguyễn Đức Thắng 60 Trần Văn Đại
 27 Nguyễn Hải Hà 61 Trần Văn Giỏi
 28 Nguyễn Hữu Công 62 Trịnh Quang Tới
 29 Nguyễn Khắc Hiển 63 Trịnh Tuấn Long
 30 Nguyễn Lan Hương 64 Vũ Hoàng
 31 Nguyễn Ngọc Nam 65 Vũ Thị Thanh Duyên
 32 Nguyễn Thị Giang  66  Vũ Thuận Yến
 33 Nguyễn Thị Hồng    
 34 Nguyễn Thị Kén    
 35 Nguyễn Thị Mây    


0919550182