Tin Tức

Khai giảng lớp miễn phí Photoshop chiều thứ 2

 

Các bạn đã đăng ký học lớp Photoshop miễn phí chiều thứ 2(14h00 – 16h00) hàng tuần trong tháng 5/2010 chú ý theo dõi danh sách và lịch khai giảng dưới đây.

 

Tên lớp : PF37I

 

Ngày khai giảng : 17/05/2010

 

Giờ học :14h00 – 16h00 chiều thứ 2 hàng tuần

 

Danh sách lớp miễn phí Photoshop PF37I

 

 Stt Họ tên
Stt
Họ tên
 1 Bùi Việt Đức 26

 Nguyễn Thu Ngân

2 Cháu Tắc Chiến 27  Nguyễn Tuấn Anh
 3 Chu Mạnh Cường 28  Nguyễn Văn Hậu
4 Đỗ Hữu Đồng 29  Nguyễn Văn Hưng
 5  Đỗ Thị Thuý Ngân 30  Nguyễn Văn Thế
6  Dương Đức Cường 31  Nguyễn Việt Anh
 7  Dương Trà My 32  Phạm Đức Việt
8 Hồ Văn Toàn 33  Phạm Thị Phương Thảo
9  Khương Thị Lạng 34  Phạm Thị Thanh Son
 10  Lê Thị Thanh Huyền 35  Phan Sơn Hoàng
 11  Lê Vũ An 36  Tô Thị Vụ
 12  Nghiêm Thị Vân Anh 37  Trần Đức Mạnh
 13  Nguyễn Cẩm Vân 38  Trần Hoài Thu
 14  Nguyễn Diệu Linh 39  Trần Quang Thái
 15  Nguyễn Duy Minh 40  Trần Thế Duyệt
 16  Nguyễn Kiều Trang 41  Trần Thị Hoa Thắm
 17  Nguyễn Quỳnh Anh 42  Trần Thị Nhung
 18  Nguyễn Thị Hái 43  Trần Thị Thảo
 19  Nguyễn Thị Hiền 44  Trần Thị Thảo Loan
 20  Nguyễn Thị Hoa 45  Trần Văn Đình
21  Nguyễn Thị Huệ 46  Trần Văn Trung
 22  Nguyễn Thị Kim Dung 47  Trương Thị Sen
23  Nguyễn Thị Kim Dung 48  Vũ Thị Quỳnh Anh
24  Nguyễn Thị Minh Huế 49
 Bùi Thị Diệp
25  Nguyễn Thị Thanh Huyền    


0919550182