Tin Tức

Kết quả bình chọn “Một poster – Một hành tinh”

 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÌNH CHỌN
CUỘC THI “MỘT POSTER – MỘT HÀNH TINH XANH”

 
I. Kết quả bình chọn trong tháng 05:

 

Cuộc thi bình chọn các tác phẩm trên website http://hanoi-arena.vn/hanhtinhxanh đã kết thúc và kết quả các tác phẩm được bình chọn nhiều nhất, được đánh giá điểm cao nhất tính đến thời điểm 24h ngày 31/05 như sau:

1. Giải tác phẩm được điểm đánh giá cao nhất trong tháng 05:
 
Tác phẩm “Chai Nhựa – Hiểm Họa Không Lường” của tác giả Trần Hải Nam.
 
Địa chỉ liên hệ: 78/4E Võ Thị Sáu – P.Tân Định – Q.1 – TP.HCM
 
Tel: 0953 325 923
 

 
 

2. Giải tác phẩm được nhiều người bình chọn nhất trong tháng 05:
 
Tác phẩm “Rác Thải Vô Ý Thức” của tác giả Đặng Trần Thìn.
 
Địa chỉ liên hệ: Xóm Đoàn Kết – xã Dương Nội – Tp Hà Đông – Hà Nội
 
Tel: 0972 999 646

 
 

 
 

II. Kết quả bình chọn chung cuộc

 

Giải tác phẩm được điểm đánh giá cao nhất và cũng là tác phẩm được nhiều người bình chọn nhất  trong cuộc thi.

Tác phẩm “Hãy cùng tôi” của tác giả Trần Hải Nam.
 
Địa chỉ liên hệ: 78/4E Võ Thị Sáu – P.Tân Định – Q.1 – TP.HCM
 
Tel: 0953 325 923

 
 
 
Xem chi tiết giải thưởng tại: http://hanoi-arena.vn/hanhtinhxanh/content/view/2/8/

 


0919550182