Tin Tức

Hình ảnh lớp học Photoshop

 

Dưới đây là một số hình ảnh trong giờ học photoshop miễn phí tại Trung tâm Hanoi-Arena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0919550182