thumbnail

Chương trình Arena Fast – Track

 Arena Fast-Track là chương trình đào tạo Arena Multimedia (AMSP) ngắn hạn. Chương trình này bao gồm các khoá học đào tạo nghề nghiệp cao cấp toàn diện trong ngành Mỹ Thuật Đa Phương Tiện  (CIM, DIM và ADIM), với các chuyên ngành thiết yếu của Mỹ thuật Đa phương tiện: Đồ hoạ, Quảng cáo, In ấn, Thiết kế Website, Truyền thông tương tác, Hoạt hình, Đồ họa 3D, Trang trí nội thất, Thiết kế Games, vv… 

thumbnail

Lớp D0809L thành công với Project học kỳ 1

 Với những ý tưởng táo bạo và tính thực tế cao, cả 4 nhóm đều chiếm được cảm tình của Ban giám khảo. Mỗi nhóm là một đề tài mang nét đặc sắc riêng của mình. Họ đã thể hiện được sự sáng tạo độc đáo, phá cách và hòa nhịp với thế hệ trẻ hiện đại nhưng vẫn theo quy chuẩn trong Thiết kế. 

thumbnail

Thế “Thượng Phong” của ngành Multimedia

 Mỹ thuật  đa phương tiện bao trùm rất rộng các lĩnh vực phục vụ  in ấn, quảng cáo, làm poster (2D) đến modeling, hoạt hình, kỹ xảo, hậu kỳ, từ web design (3D) authoring (ứng dụng tương tác) bao gồm các ngành thiết kế đồ hoạ, làm phim, xử lý hậu kỳ… 

thumbnail

Khai giảng lớp D0906H

 Sau một tháng hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Đồ họa miễn phí, ngày 27/8, Trung tâm Hanoi-Arena đã tổ chức lế khai giảng lớp học D0906H. 

thumbnail

Khai giảng lớp D0906H

 Sau một tháng hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Đồ họa miễn phí, ngày 27/8, Trung tâm Hanoi-Arena đã tổ chức lế khai giảng lớp học D0906H. 

thumbnail

Thiết kế quảng cáo – nhu cầu tất yếu của xã hội

 Hứng khởi, sôi nổi và đặc biệt nhận được nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế về ngành Thiết kế đồ họa nói chung và ảnh hưởng của Thiết kế đồ họa trong lĩnh vực quảng cáo nói riêng là kết quả của buổi Hội thảo hướng nghiệp với chủ đề “Thiết kế đồ họa trong lĩnh vực Quảng cáo” do Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi-Arena tổ chức vào sáng qua ngày 23/8.