Tin đồ họa

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird

Flappy Bird đang thật sự gây bão trên toàn Thế Giới, hãy cùng Hanoi-Arena thư giãn với bộ ảnh chế siêu hài hước về game ứng dụng di động nổi tiếng về độ “ức chế” và gây “nghiện” này.

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-9

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-1

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-2

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-3

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-4

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-5

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-6

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-7

Thư giãn với bộ sưu tập ảnh chế hài hước về Flappy Bird-8

Dương Linh
Tổng hợp từ Google


0919550182