Tin đồ họa

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim

Heng Swee Lim, nghệ sĩ minh họa đến từ Kuala Lampur, Malaysia đã tạo nên những tác phẩm tràn ngập sự vui tươi, hài hước và trẻ trung. Cùng Hanoi-Arena thư giãn với những tác phẩm này trong những ngày nghỉ lễ thú vị năm nay nhé.

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-25

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-1

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-2

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-3

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-4

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-5

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-6

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-7

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-8

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-9

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-11

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-12

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-13

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-14

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-15

jpg” width=”600″ height=”832″ />

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-17

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-18

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-19

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-20

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-21

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-22

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-23

Thư giãn với bộ hình cực đáng yêu của tác giả Heng Swee Lim-24

Dương Linh
Theo Ilovedoodle.com


0919550182