Sáng tác logo tỉnh Tuyên QuangArena - Học nghề thiết kế đồ họa uy tín tại Hanoi-Arena

Tin đồ họa

Sáng tác logo tỉnh Tuyên Quang

 

Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Tuyên Quang diễn ra từ ngày phát động 01/03/2012 đến hết ngày 19/05/2012. Biểu trưng (logo) phải thể hiện được tầm vóc lịch sử của tỉnh Tuyên Quang là “Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến” và Tuyên Quang trong sự nghiệp đổi mới, có tính khái quát, đảm bảo sử dụng lâu dài và khả năng ứng dụng cao.

 

I. Mục đích, ý nghĩa:

 

– Lựa chọn mẫu biểu trưng (logo) tỉnh Tuyên Quang để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, đối nội, đối ngoại của tỉnh.

– Góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị về lịch sử – văn hóa, khẳng định Tuyên Quang là “Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến” trong tiến trình lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Biểu trưng (logo) tỉnh Tuyên Quang góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh, kêu gọi đầu tư, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh.

 

 

 

 

II. Nội dung, chủ đề và đối tượng dự thi

 

1. Nội dung, chủ đề:

– Thông qua hình tượng nghệ thuật, biểu trưng tỉnh Tuyên Quang (logo) có tầm khái quát những giá trị tiêu biểu, truyền thống văn hóa của mảnh đất và con người Tuyên Quang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thông qua các di tích lịch sử và văn hóa, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạnh để khẳng định Tuyên Quang là “Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”; đồng thời phản ánh được những thành tựu phát triển, kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới đất nước.

– Biểu trưng tỉnh Tuyên Quang phải thể hiện được những nét đặc trưng riêng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh, được đông đảo công chúng dễ nhận biết và có khả năng ứng dụng cao.

 

2. Đối tượng dự thi

Các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

 

3. Đối tượng không được dự thi

– Thành viên Ban Tổ chức;

– Thành viên Ban Giám khảo.

 

III. Tác phẩm dự thi

1. Bố cục của biểu trưng tỉnh Tuyên Quang phải hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, dể hiểu, dễ nhận biết và thuận tiện trong việc sử dụng trên mọi chất liệu, trong các ứng dụng đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

2. Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên giấy trắng dày, cứng, khổ A4 (21cm x 29,7cm), mẫu có chiều rộng nhất là 15 cm (đặt giữa khổ giấy), màu sắc phù hợp (không quá 3 màu). Phía dưới mẫu lớn, góc bên phải tờ giấy là mẫu được thu nhỏ (đen trắng), có chiều rộng nhất là 3cm.

3. Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào. Mặt sau, góc phải, phía dưới ghi một mã gồm 5 ký tự (chữ hoặc số) do người dự thi tự chọn. Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi theo một bản thuyết minh ngắn gọn, xúc tích (không quá 300 từ). Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bì sau khi chấm xong vòng sơ khảo để thông báo cho tác giả chỉnh sửa tác phẩm trước khi trưng cầu ý kiến công chúng.

4. Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế, một tác giải có thể sáng tác nhiều mẫu dự thi, nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bài thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong phong bì lớn.

5. Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

6. Tác phẩm được chọn làm biểu trưng (logo) tỉnh Tuyên Quang được đưa vào sử dụng, tác giả được nhận giải thưởng, bản quyền tác phẩm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm dự thi cho tác giả.

7. Ban Tổ chức cuộc thi chỉ nhận tác phẩm dự thi hợp lệ gồm:

– Mẫu tác phẩm.

– Bản thuyết minh ý tưởng.

– Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi.

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ “Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Tuyên Quang”.

8. Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ của cuộc thi.

 


IV. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm dự thi

1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

– Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 19/5/2012.

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Chậm nhất là ngày 19/5/2012 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

 

– Xét chọn chấm giải:

+ Vòng sơ khảo (từ ngày 19/5 đến ngày 19/6/2012): chọn 05 mẫu biểu trưng (logo) đạt chất lượng nhất để xét vòng chung khảo.

Ban Tổ chức cuộc thi thông báo cho các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo để chỉnh sửa trong 10 ngày (từ ngày 20/6 đến ngày 30/6/2012) và gửi lại cho Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 30/6/2012.

 

+ Vòng chung khảo (trong tháng 7/2012): Xét chọn 01 mẫu chính thức để trao giải nhất và 04 giải khuyến khích.

– Công bố kết quả và trao giải thưởng: Vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 năm 2012.

 


2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang.

– Địa chỉ: Số 157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

– Điện thoại: 027.3822683; 027.3816061

 


V. Cơ cấu giải thưởng

1. Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo cuộc thi chọn 05 tác phẩm để trưng cầu ý kiến công chúng.

2. Vòng chung khảo: Sau khi trưng cầu ý kiến công chúng, Ban Giám khảo cuộc thi chấm, xét chọn để trao 01 giải nhấtvà 04 giải khuyến khích. Tác phẩm đạt giải nhất sẽ được sử dụng làm biểu trưng (logo) của tỉnh Tuyên Quang.

– 1 giải nhất: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

– 4 giải khuyến khích: 5.000.000đ/1 giải (Năm triệu đồng/1 giải) kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Theo Báo Tuyên Quang