Tin đồ họa

Sài Gòn vội lắm, Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi…


1

SÀI GÒN, NƠI ĐÓ TÔI SINH RA
RỘN RÀNG, NHỘN NHỊP BÓNG NGƯỜI QUA
BAO CẢNH SANG-HÈN, BAO SỐ PHẬN
CHÂN ĐÃ LẠC RỒI, CHỐN PHỒN HOA

SÀI GÒN, NƠI ẤY LÀ QUÊ CHA
TẤP NẬP, NGƯỢC XUÔI CẢNH XA NHÀ
ĐƯỢC-MẤT ÂM THẦM, BAO ƯỚC VỌNG
TRONG KHOẢNG TÂM HỒN, NỖI THIẾT THA

SÀI GÒN, NƠI ĐÂY CHẲNG RIÊNG TA
ỒN ÀO, NÁO NHIỆT BỖNG PHÔI PHA
LẶNG LẼ THĂNG-TRẦM, BAO KỶ NIỆM
THÊM CHÚT BỒI HỒI, NGÀY THÁNG XA…

(st)


0919550182