thumbnail

Hội thảo tại HV Quản lý giáo dục

Tối hôm qua, ngày 25/11/2008, tại hội trường lớn của Học viện quản lý giáo dục – 30 Phan Đình Giót  đã diễn ra buổi hội thảo hướng nghiệp “Chọn nghề cùng bạn – nghề Mỹ thuật đa phương tiện”