Tin đồ họa

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng

Typography là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên tính hấp dẫn của một thiết kế. Thông qua những kỹ thuật riêng, Designer sẽ kết hợp giữa ý tưởng cần truyền tải và text, những ký tự, font chữ để tạo nên một thông điệp hoàn chỉnh và ấn tượng bằng hình ảnh.

Trong bài viết này, Hanoi-Arena xin tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập các ý tưởng Typography hiệu quả và sáng tạo.

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-1

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-2

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-3

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-4

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-5

vn/wp-content/uploads/2014/04/61.jpg”>Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-6

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-7

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-8

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-9

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-10

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-11

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-12

jpg” width=”400″ height=”566″ />

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-14

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-15

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-16

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-17

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-18

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-19

Những ý tưởng Typography hiệu quả và ấn tượng-20

Dương Linh
Theo Webneel


0919550182