Tin đồ họa

Những ví dụ về thiết kế web tối giản

Các trang web tối giản hay tối thiểu ( minimal website ) luôn truyền cho chúng ta cảm hứng khi thiết kế. Nhiều người sẽ luôn tự hỏi không biết làm thế nào mà các designer lại tiếp cận được các điểm tối giản để tiến hành tạo ra các trang web đơn giản nhưng hiệu quả. Hôm nay chúng tôi tập hợp một số ví dụ về thiết kế web tối giản để truyền cảm hứng cho các bạn và để cân nhắc thêm rằng bạn không cần phải có thật nhiều yếu tố cho một trang web ngắn gọn.

Derek Boateng

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Cyclemon

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Mixd

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Whole Design Studios

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Chris Wilhite Design

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

The Gold of the Andes

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Manuel Moreale

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Nicolas Tarier

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Oxydo

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Dodge & Burn

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

iErnest

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Studio Faculty

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Exponent PR

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Dickson Fong

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Made Together

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Aesthetic Invention

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Hatch Inc.

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

Ghostly Ferns

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản

PH Digital Labs

Các Ví Dụ của Thiết Kế Web Tối Giản
Những bài viết liên quan:
> Bạn biết gì về trang web đám cưới?
> Tâm sự Web Designer


0919550182