Tin đồ họa

Những tài liệu hữu ích cho việc học Kỹ xảo dựng phim của bạn (PII)

Nối tiếp Phần I của “Những tài liệu hữu ích cho việc học Kỹ xảo dựng phim của bạn”, trong phần II này, Hanoi-Arena tiếp tục giới thiệu các tài liệu có tính ứng dụng cao về After Effects.

Speed Particles

Những tài liệu hữu ích cho việc học Kỹ xảo dựng phim của bạn (PII)-1

Trong hướng dẫn này bạn sẽ học cách sử dụng các biểu thức để lái các partical dựa trên tốc độ và làm thế nào để tạo văn bản chạy ra giống hạt cát bay.

Dynamic Bar Graphs

jpg” width=”415″ height=”230″ />

Bạn sẽ học cách để tạo ra một biểu đồ cột năng động với các giá trị tùy chỉnh và hợp lý hóa đồ thị sản phẩm mà vẫn chính xác.

Keep Your Eye on the Ball… 3D in After Effects

Những tài liệu hữu ích cho việc học Kỹ xảo dựng phim của bạn (PII)-3

Tạo hình động sơn phun và hiệu ứng Stencil trong After Effects

Những tài liệu hữu ích cho việc học Kỹ xảo dựng phim của bạn (PII)-4

Đây là cách tạo một hiệu ứng sơn phun bằng cách sử dụng After Effects. Đó là một quá trình khá đơn giản nhưng đã có một vài thủ thuật mà bạn có thể không nghĩ ra.

com/tutorials/vfx/color-grade-and-enhance-a-horror-shot/” target=”_blank”>Color Grade and Enhance a Horror Shot

Những tài liệu hữu ích cho việc học Kỹ xảo dựng phim của bạn (PII)-5

Trong phần này bạn sẽ biết làm thế nào để tạo ra 2 cảnh. Đầu tiên làm thế nào để có một shot của lâu đài và cung cấp cho nó một cái nhìn mạnh mẽ và đáng sợ qua việc thay thế bầu trời và hiệu chỉnh màu sắc.

Youveelizer

Những tài liệu hữu ích cho việc học Kỹ xảo dựng phim của bạn (PII)-6

UV Mapping cuối cùng đã có sẵn trong After Effects. Hãy kiểm tra hướng dẫn tuyệt vời này để tìm hiểu làm thế nào để tích hợp các tác phẩm nghệ thuật 3D của bạn với After Effects để cải thiện công việc của bạn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Dương Linh
Theo idesign


0919550182