Tin đồ họa

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan

Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan tại New York được biết đến như một điểm hút khách du lịch bậc nhất thế giới. Trong đây chứa rất nhiều bộ sưu tập quý giá từ Ai Cập cổ đại, phương Đông cổ cho đến Hy Lạp và La Mã.

Hanoi Arena xin giới thiệu với bạn những bức hình được chọn lọc về các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp này.

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 1

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 2

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 3

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 4

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 5

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 6

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 7

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 8

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 9

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 10

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 11

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 12

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 13

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 14

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 15

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan 16

Dương Linh
Theo Google

 


0919550182