Tin đồ họa

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo

Didier Laureaux, một designer người Pháp đã có rất nhiều thiết kế vỏ bao bì, lon nước đầy  ấn tượng. Một trong số những sản phẩm xuất sắc nhất của cô là bộ thiết kế lon nước kết hợp với logo các công ty công nghệ hàng đầu đầy sáng tạo mà Hanoi- Arena xin giới thiệu với các bạn dưới đây.

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 2

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 3 Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 4

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 5

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 6

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 7

bb7b19e02626495c4a38a58f4f22c1fd

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 8

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 9

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 9

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 10

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 11

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 12

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 13

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 15

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 16

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 17

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 18

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 19

Những mẫu thiết kế lon nước đầy sáng tạo - 20

Dương Linh
Theo Behance


0919550182