Tin đồ họa

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013

Print Ads là một hình thức quảng cáo được xếp vào lĩnh vực quảng cáo báo chí.Đây là các dạng quảng cáo bằng hình ảnh, câu chữ hình thành trên một tác phẩm “in ấn”. Với bộ sưu tập Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013 dưới đây do Hanoi-Arena cập nhật, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm hứng cho cho các Designer trong không khí chào đón năm mới 2014 🙂

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-1

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-2

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-3

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-4

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-5

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-6

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-7

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-8

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-9

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-10

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-11

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-12

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-12

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-14

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-15

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-16

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-17

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-18

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-19

Những mẫu Print Ads tuyệt đẹp của năm 2013-20

Dương Linh
Theo Fespa


0919550182