Tin đồ họa

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014

Hơn 550 VĐV khuyết tật đến từ hơn 45 quốc gia sẽ tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau tại Paralympics Sochi 2014. Hanoi-Arena xin giới thiệu với các bạn những hình ảnh tuyệt đẹp của dịp lễ đặc biệt này.

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 1

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 2

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 3

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 4

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 5

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 6

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 7

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 8

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 9

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 10

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 11

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 12

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 13

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 14

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 15

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 18

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 19

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 20

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 21

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 22

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 23

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 24

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 25

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 27

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Paralympics mùa Đông 2014 - 28

Dương Linh
 Theo Thealantic


0919550182