Tin đồ họa

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014

Thế vận hội Sochi 2014 được ghi nhận như sự kiện “đánh bại” hầu hết các sự kiện mang tầm quốc tế trước đó về sự xa hoa và rực rỡ. Với khẩu hiệu “Nóng! Lạnh! Tất cả của các bạn, Sochi 2014 khẳng định về một nước Nga hùng mạnh, giàu truyền thống và kiêu hãnh của Thế Giới. Hãy cùng Hanoi-Arena ngắm nhìn một nước Nga tuyệt đẹp qua “lăng kính” Sochi 2014.

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-1

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-2

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-3

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-4

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-5

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-6

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-7

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-8

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-9

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-10

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-11

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-12

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-13

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-14

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-15

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-16

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-17

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-18

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-19

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-20

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-21

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-22

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-23

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-24

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-25

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-26

Những hình ảnh tuyệt đẹp từ Thế Vận Hội Sochi 2014-27

Dương Linh
Theo Boston


0919550182