Tin đồ họa

Logo thể hiện điều gì?

 

Apple có phải là một hãng bán táo? Puma có bán đồ gì từ con báo không? Google có nghĩa là gì? Và còn vô vàn những thắc mắc khác liên quan đến tên thương hiệu và logo của các hãng nổi tiếng thế giới. Vậy có phải nhất thiết là logo của một hãng phải thể hiện được những công việc mà hãng làm là gì không?

 

Apple có phải là một hãng bán táo? Puma có bán đồ gì từ con báo không? Google có nghĩa là gì? Và còn vô vàn những thắc mắc khác liên quan đến tên thương hiệu và logo của các hãng nổi tiếng thế giới. Vậy có phải nhất thiết là logo của một hãng phải thể hiện được những công việc mà hãng làm là gì không?

 

Trước đây, có một thời gian các sản phẩm được sử dụng để bán như hàng hóa với những tên chung. Nhưng thời gian trôi qua, các công ty có thương hiệu mạnh với các biểu tượng nổi tiếng đã dẫn đến sự phát triển bản sắc của công ty. Ngày nay, thương hiệu không chỉ đơn giản có tên trong các điều khoản theo nghĩa đen, nhưng có trong thuật ngữ trừu tượng. Logo hãng hàng không không nhất thiết phải hiển thị những chiếc máy bay. Cũng không phải thương hiệu ô tô đòi hỏi phải có một biểu tượng miêu tả một chiếc xe hơi.

Thương hiệu nổi tiếng được đặt tên không hề ngẫu nhiên. Có một lịch sử phong phú và chiến lược đằng sau việc đặt tên những thương hiệu nổi tiếng. Hãy so sánh 30 thương hiệu nổi tiếng sử dụng biểu tượng chữ và biểu tượng trừu tượng xem cái nào có hiệu quả hơn.

 

 

Những thương hiệu nổi tiếng với logos trừu tượng

Những thương hiệu nổi tiếng với logos chữ

 

 

Apple

Burger King

Camel

Mtv

BlackBerry

Chick

Cat

Cartoon Network

Google

CocaCola

Jaguar

General Electric

Mars

Dunkin Donuts

Orange

Microsoft

Nike

KFC

Shell

Orangina

Seagate

TacoBell

Virgin

T Mobile

Puma

UPS

Xerox

Pizza Hut

Yahoo

Walmart

 

 


0919550182