Tin đồ họa

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn

Trong cuộc chiến kêu gọi mọi người từ bỏ thuốc lá, loại “độc dược” bào mòn cơ thể theo thời gian, những Poster kêu gọi đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một hình ảnh đơn giản nhưng lại có thể “đi thẳng” vào tiềm thức của người xem và để lại tác động sâu sắc, đó chính là sự sáng tạo tốt nhất của người thiết kế.

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-1

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-2

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-3

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-4

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-5

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-6 Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-7

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-8 9

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-10

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-11

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-12

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-13

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-14

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-15

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-16

Hãy dừng hút thuốc vì cuộc sống của bạn-17

Dương Linh
Theo Webneel


0919550182