Tin đồ họa

Hanoi-Arena đến trường THPT BC Đống Đa

Sáng ngày 05/12/2008, Trung tâm Đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Hanoi Arena thuộc tập đoàn đào tạo Đông Dương IndochinaPro đã tổ chức buổi tư vấn nghề thiết kế tại trường THPT Bán Công Đống Đa. Buổi tư vấn đã thu hút gần 500 học sinh khối 12 của trường, sau buổi tư vấn này Trung Tâm Hanoi-Arena sẽ tổ chức lớp học công cụ Photoshop & CorelDraw cơ bản cho hơn 30 bạn đăng ký tham gia.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tư vấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0919550182