Tin đồ họa

Ëlodie và những minh họa quyến rũ

Ëlodie là bắt đầu sự nghiệp một họa sĩ minh họa tự do kể từ năm 2010. Phong cách minh họa của cô mang vẻ hiện thực và lãng mạn. Mặc dù ưa thích việc sử dụng các kỹ thuật truyền thống, nhưng cô cũng thường xuyên thử nghiệm các kỹ thuật mới để truyền đạt nhiều hơn tình cảm vào các bức tranh.

Elodie_ill_01

Elodie_ill_02

Elodie_ill_03

Elodie_ill_04

Elodie_ill_05

Elodie_ill_06

Elodie_ill_07

Elodie_ill_08

Elodie_ill_09

Elodie_ill_10

Elodie_ill_11

Elodie_ill_12

Elodie_ill_13

Elodie_ill_14

Elodie_ill_15

Elodie_ill_16

Sưu tầm 


0919550182