Tin đồ họa

Độc đáo xế độ bằng nắp chai

Ít ai ngờ những chiếc nắp chai bỏ đi lại là vật liệu độc đáo trang điểm xế hộp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Vietnamnet.


0919550182