Tin đồ họa

Các tác phẩm đoạt giải ảnh du lịch của National Geographic

Tạp chí National Geographic đã công bố các tác phẩm đoạn giải Ảnh Du Lịch năm 2013. Có rất nhiều hạng mục trong cuộc thi này như: Ảnh chân dung du lịch, Ngoại cảnh, Khoảng khắc ngẫu nhiên…

national-geographic-winners-1-600x337

national-geographic-winners-2-600x337

national-geographic-winners-3-600x337

national-geographic-winners-4-600x431

national-geographic-winners-5-600x431

national-geographic-winners-6-600x432

national-geographic-winners-7-600x399

national-geographic-winners-8-600x398

national-geographic-winners-9-600x431

national-geographic-winners-10-600x430

national-geographic-winners-11-600x385

national-geographic-winners-12-600x900

national-geographic-winners-13-600x400

national-geographic-winners-14-600x400

national-geographic-winners-15-600x450

national-geographic-winners-16-600x399

(Theo iDessign)


0919550182