Tin đồ họa

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn

Typography là từ ghép bởi “Typo” “và graphic” để mô tả nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ trong in ấn. Nó là  là sự kết hợp đầy khéo léo và nghệ thuật nhằm đem lại cho người xem cảm giác dễ đọc nhất, nổi bật nội dung cũng như truyền tải được ý đồ của bản thiết kế tới người đọc. Vứi bộ sưu tập Typography mà Hanoi- Arena giới thiệu dưới đây, hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng và là tư liệu thiết kế hữu ích cho các bạn trong lĩnh vực này.

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-1

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-2

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-3

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-4

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-5

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-6

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-7

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-8

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-9

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-10

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-11

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-12

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-13

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-14

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-15

Dương Linh
Theo Webneel


0919550182