Tin đồ họa

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D (Phần I)

MAXON Cinema 4D là phần mềm thiết kế 3D được ưa chuộng hiện nay nhờ sự hiệu quả và cách xử lý hình ảnh nhanh chóng, chuẩn xác của nó. Kết hợp linh hoạt giữa ứng dụng phần mềm đồ họa chuyển động 3D (3D motion graphics), kỹ xảo hình ảnh (visual effects), vẽ (painting), và kết xuất đồ họa (rendering software application), MAXON Cinema 4D  dễ dàng tạo nên những tác phẩm sống động cho các Designer.

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-1

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-2

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-3

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-4

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-5

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-6

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-7

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-8

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-9

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-10

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-11

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-12

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-14

Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp từ MAXON Cinema 4D ( Phần I )-15

Dương Linh
Theo Webneel


0919550182