Tin đồ họa

Bộ sưu tập ảnh động “Tilt & kiss” siêu vui nhộn

Bộ hình là những trạng thái tinh nghịch mà tác giả đã tạo nên nhằm mag lại sự thư giãn và thú vị cho ứng dụng điện thoại miễn phí có tên “Tilt & kiss”. Bộ hình là nhiều  nhân vật khác nhau với mỗi nhân vật mang nét biểu hiện riêng biệt. Cùng Hanoi- Arena “xả” xì- trét với bộ hình thú vị này nhé.

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-9

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-1

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-2

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-3

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-4

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-5

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-6

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-7

Bộ sưu tập ảnh động "Tilt & kiss" siêu vui nhộn-8

Dương Linh
Theo Arena Designs


0919550182