Tin đồ họa

Bộ ảnh “Chơi Trăng” vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani

Mặt trăng huyền ảo bỗng trở nên gần gũi và hiện hữu trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Adrian Limani. Cảm nhận trong veo và kì ảo của bộ ảnh mang tới những cảm nhận thật sự vui nhộn, thoải mái và khác biệt.

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani-9

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani-1

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani-2

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani-3

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani-4

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani-5

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani-6

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani-7

Bộ ảnh "Chơi Trăng" vui nhộn cùng nhiếp ảnh gia Adrian Limani

Dương Linh
Theo Adrian Limani 


0919550182