Tin đồ họa

Ấn tượng với việc sử dụng chữ làm nền

 

Thật tuyệt vời khi khi được xem những thiết kế có tổng thể ảnh hưởng bởi các kiểu chữ khác nhau. Kiểu chữ được coi là xương sống của bất kì một thiết kế nào, đối với mỗi một designer thì kiểu chữ là thành phần cơ bản nhất để tạo ra hiệu quả cho sản phẩm mà họ thiết kế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểu chữ không chỉ được dùng để cung cấp thông tin mà nó còn có thể cải thiện tình hình thiết kế web, nhiều nhà thiết kế đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra các kiểu chữ tốt và hiệu quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những mẫu này là tập hợp một loạt các nguồn cảm hứng sáng tạo từ việc sử dụng các kiểu chữ làm nền để các bạn có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của từng kiểu chữ một.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Smasshingapps.com


0919550182