Tin đồ họa

50 trang lỗi 404 hài hước và sáng tạo

Trang Error 404 giống như một thế giới nhỏ ẩn sâu trong trang web mà bạn hy vọng sẽ không có ai nhìn thấy. Nhưng nếu có ai đó nhìn thấy, thì chắc chắn cũng là điều tuyệt vời!

Ý tưởng tùy chỉnh trang 404 là hữu ích và sáng tạo. Nó chắc chắn sẽ khuyến khích khách truy cập nhìn sâu hơn vào trang web của bạn thay vì đi nơi khác, giúp khách truy cập của bạn quay trở lại nội dung có liên quan. Một lựa chọn thú vị hơn là làm cho một trang lỗi 404 trở thành sân chơi nhỏ và là không gian sáng tạo của bạn, nơi mà bạn có thể thực hiện bất kỳ ý tưởng “xuất chúng”.

Chúng tôi lựa chọn cẩn thận 50 trang lỗi 404 thật sự hài hước và sáng tạo cho cảm hứng của bạn! Nhớ click vào từng trang web và kiểm tra xem một số các hình ảnh động được thêm vào các trang lỗi.

1. The Many Faces of

2. Daniel Karcher

3. dario esteban brozzi

4. Audiko

5. The Movie Nerd

6. I Love Icons

7. Molome

8. Kikk Festival

9. Week done

10. Centresource

11. Jackrabbit

12. Twurn

13. OBJ + ADJ

14. Vasa Museet

15. Agens

16. MedicalMissions

17. Good Dog Design

18. Bluegg

19. Specialized

20. Carnation Group

21. William Csete

22. The Wall

23. Iamtiago

24. Pizza Milano

25. Pulp Fingers

26. H-ART

27. Habrahabr

28. Henrik Hedegaard

29. We are anonymous

30. Bored Panda

31. A List Apart

32. iStockPhoto

33. Red Bilby

34. distilled

35. ff0000

36. Focus Lab

37. ideapaint

38. Stickermule

39. Dribbble

40. Ines Maria Gamler

41. Humaan

42. Blogalization

43. Okostroy

44. Fastcentrik

45. The Fontain

46. Netico

47. TUTS Plus

48. Atlassian

49. Shamballa Jewels

50. DotSilo

(Sưu tầm)


0919550182