Tin đồ họa

50 bản đẹp của Adobe Illustrator Brushes

 

Đối với một nhà thiết kế, công cụ quan trọng để hoàn thiện tác phẩm thiết kế của mình chính là brush, brush đẹp và tốt sẽ làm cho các thiết kế đẹp hơn, nhà thiết kế cũng làm việc dễ dàng hơn. 50 bản đẹp chất lượng cao của  Adobe Illustrator brush dưới đây là những gợi ý mà bài viết muốn giúp cho các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm brush.

 

Victorian vector brush pack:

 

 

Romantic borders:

 

 

 

Ink/Watercolor:

 

 

 

Swirly Curls – Sick Brush Kit:

 

 

 

Per forma Royalz Ai:

 

 

 

Mycanthus brush pack 1:

 

 

 

Illustrator Grunge Brushes:

 

 

 

Spanners:

 

 

 

Circles and Drips – Brushes:

 

 

 

Conetix:

 

 

 

The Flower Tree:

 

 

 

Floraln Veins Brushes:

 

 

 

Smoke – illustrator brush pack:

 

 

 

Fresh Brushes:

 

 

 

Pearl Pattern Brush:

 

 

 

Diamond Necklace Pattern Brush:

 

 

 

Hearts Brushess:

 

 

 

Rope Brush:

 

 

 

Illustrator Thick Brushes:

 

 

 

Mis primeros PNG:

 

 

Kirby Krackles brush set:

 

 

 

Crazy Faces Brush Set:

 

 

 

Midsummer Stars – Ai Brush:

 

 

 

Willow Brush:

 

 

 

Quaternion Brush Pack 02:

 

 

 

Chalk Illustrator brushes:

 

 

 

Illustrat Paint Brushes:

 

 

 

construx:

 

 

 

WOODCUTS: AI flourish pack:

 

 

DRW Brushes:

 

 

 

 

Abstract Brushes:

 

 

 

Illustrator Brush Pack:

 

 

 

Illustrator Ornate borders:

 

 

 

Vector marker brushes:

 

 

 

Inky Pen 1:

 

 

 

Artistic Brshs AI CS3:

 

 

 

Scatter Brushes:

 

 

 

Illustrator pattern brushes:

 

 

 

Illustrator brush set 1:

 

 

 

Illustrator brush set 3:

 

 

 

Technix brush pack:

 

 

 

 

Celtic Border brush v2:

 

 

 

Confetti:

 

 

 

“Kairy” Brushes:

 

 

 

Scatter Brushes:

 

 

 

Flowers and Circular Designs:

 

 

 

Illustrator Brushes:

 

 

 

Swirl rocks brushes:

 

 

 

The Hairbrush Kit:

 

 

 

Abstract Brushes:

 

 

 

H.C ( Nguồn: smashingapps.com)


0919550182