Tin đồ họa

3 bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

Cùng xem các thiết kế nhận diện thương hiệu mới nhất của các nhà thiết kế chuyên nghiệp trên thế giới.

Benevolent Society

identity_001

identity_002

identity_003

identity_004

identity_005

identity_006

identity_007

identity_008

identity_009

identity_010

identity_011

identity_012

identity_013

 identity_014

Visual Identity for public libraries

identity_015

identity_016

identity_017

identity_018

identity_019

identity_020

identity_021

identity_022

identity_023

identity_024

identity_025

identity_026

identity_027

identity_028

identity_029

identity_030

SkyForex Identity

identity_031

identity_032

identity_033

identity_034

identity_035

 identity_036

Retail Outlets

identity_037

 

identity_038

 

identity_039

 

identity_040

 

identity_041

 

identity_042

 

identity_043

 

identity_044

 

identity_045

 

identity_046

 

identity_047

 

identity_048

 

identity_049

 

identity_050

 

identity_051

 

identity_052

 

identity_053

 

identity_054

 

identity_055

 

identity_056

 

identity_057

 

identity_058

 

identity_059

 

identity_060

 

identity_061

(st)


0919550182