Tin đồ họa

22 ví dụ về Bokeh trong nghệ thuật nhiếp ảnh

Bokeh là một từ ngữ đến từ Nhật Bản và nó có nghĩa là phủ mờ,không rõ nét. Nhưng khi nó được áp dụng trong nhiếp ảnh, thì nghĩa của thuật ngữ ” bokeh” được hiểu như việc kết hợp những khu vực mờ xung quanh vùng nhìn nhằm làm rõ và nhấn mạnh đến đối tượng chính được tập trung trong một bức ảnh . Hiểu một cách đơn giản, bokeh là một kỹ thuật  thêm các khu vực mờ trong một bức ảnh để làm bật lên chủ thể chính. Trong bài hôm nay RGB đã biên soạn các ví dụ tuyệt vời về Bokeh photography. Khi bạn nhìn thấy những ví dự dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn về kỹ thuật bokeh trong nhiếp ảnh.

 

Watch the Stars Go Out

 

 

Sensitive Space

 

 

Warm Fuzzies

 

 

Streets

 

 

Trees of Light

 

 

Starry Night

 

 

Jake Watches The Mountain Goats

 

 

Aldis Hill Forest

 

 

Outside Sarang Church in Seoul

 

 

Passion of Italy

 

 

The Ace of Spades

 

 

All the love for you my friends!

 

 

Peacock Bokeh

 

 

Have a Happy Bokeh-licious Week

 

 

50 Special

 

 

Along Dark Winter Streets

 

 

The Fallen Sons of Eve

 

 

The Cup and Bokeh

 

I gotta feeling… bokeh

Extreme Bokeh

Flower Bokeh Magazine

 

Theo rgb.vn


0919550182