Tin đồ họa

10 phông chữ đẹp miễn phí

 

Nếu bạn muốn thử những phông chữ hoàn toàn mới để tạo nên sự độc đáo cho thiết kế của mình thì có thể thử những phông chữ miễn phí trong bài này.

Bree

 


 

 

Jura

 


 

 

Cassannet

 


 

 

 

net/gallery/Forum/3295480″ target=”_blank”>Forum

 


 

 

 

Abraham Lincoln

 

 

 

 

Geared

 

 

 

 

Prosto

 

 

 

 

Ledger Regular

 

 

 

 

Intro

 

 

 

 

Metropolis

 

 

Theo WDL

 


0919550182